شرکت فن گستر پویا
شرکت فن گستر پویا
دیکویلر, کویل بازکن

به طور کلی

کویل باز کن

به دستگاهی گفته می شود که عمل باز کردن

کویل

(رول فلز) را انجام می دهد.
بعد از باز شدن ورقه فلزی توسط

کویل باز کن

، صفحه پیچیده شده به دور کویل را صاف می کنند و ان به صفحات برش می دهند. این صفحات اندازه های متفاوتی داشته و متناسب با نیاز مشتری است. یک حلقه كويل (رول) باز شده از بین دو فلز که کار صاف کن را انجام می دهد عبور می کند فاصله بین فلز بالایی و پایینی بسیار کم است به این خاطر قابلیت صاف کردن مواد را دارند. رول جمع شده ، همواره فشار کنترل شده ای را، بر روی سطح فلز با فشار متفاوت در مکان های مختلف ایجاد می کند. خمیدگی های موجود در ماده (ورقه فلز) در مسیری که از بین دو فلز عبور می کند خمیدگی ان به طور کامل حذف شده ویک محصول کاملا صاف و بدون خمیدگی ایجاد می کند.زمانی که مقدار معینی از مواد صاف شد یک قیچی برای بردن صفحات متناسب با نیاز مشتری استفاده می شود. و سپس به سوی سیستمی هدایت می شود که متناسب با وزن یا تعداد ان را بسته بندی می کند. بعد از بسته بندی ، بسته ها به انبار منتقل می شود.

فن گستر پویا از نگاه آمار
26+سال سابقه فعالیت
97+ درصد رضایتمندی مشتریان
3300+ تعداد ماشین آلات ساخته شده
450+تعداد پروژه های انجام شده