کویل گیرهای مکانیکی و هیدرولیکی

کویل گیرهای مکانیکی و هیدرولیکی

کویل گیرها

در ظرفیت های مختلف (از ۲۰۰ کیلوگرم تا ۳۰ تن ) قابل ارائه بوده و بسته به وزن کویل و یا خواست مشتری می توانند ، بصورت مکانیکی و یا هیدرولیکی باشند.

دارای انواع نیمه سنگین یک طرفه ، فوق سنگین دو طرفه به صورت مولتی لینک، سه نظامی گووه ای، چهار نظامی دو طرفه و مخروطی دو طرفه ، برای عرض ها و تناژهای مختلف می باشند.

همچنین این

کویل گیرها

قابلیت چپگرد و راستگرد و کنترل loop ورق را دارا هستند.