فیدر پنو ماتیک

فیدر پنو ماتیک

 

فیدر

( feeder )تغذیه کننده و یا پیشبر وسیله ای برای جابجا نمودن مقدار معینی از نوار فلزی در جهت تعیین شده در هر سیکل کاری می باشد. در فیدر میزان جابجایی یا گام فید قابل تنظیم بوده و در راستای پیشروی تثبیت می شود.همچنین عرض نوار به وسیله دو عدد قرقره قابل تنظیم،تعیین می گردد.

مکانیزم و طرز کار

فیدر پنوماتیک

براساس حرکت هایی است که توسط سیلندر (جک) های بادی ایجاد می شود.
فیدرهای رفت و برگشتی پنوماتیک در طیف وسیعی از صنایع از جمله صنعت خودرو، صنایع لوازم خانگی و ... کاربرد دارند و به خاطر سادگی و دقت پایدار مورد توجه بسیاری از صنعتگران می باشد.