مخازن

مخازن

طراحی و ساخت انواع مخازن سقف ثابت و سقف متحرک، مطابق با آخرین ویرایش استاندارد API650 و ساخت انواع آب بندهای مخازن در حالت های SINGLE SEAL و DOUBLE SEAL در این شرکت انجام می گیرد. همچنین این شرکت مخازن تحت فشار Pressure Vessel را نیز طراحی نموده و پس از اتمام مراحل ساخت، مخازن را نصب ، تست و راه اندازی می نماید.