استخدام در فن گستر

استخدام در فن گستر

استخدام شرکت دانش بنیان فن گستر

مشخصات فردی
درهنگام تکمیل فرم دقت نمایید که پر کردن فیلد های ستاره دار الزامی می باشد .
نام*
لطفا نام خود را به طور صحیح وارد کنید

نام مستعار
ورودی نامعتبر

نام خانوادگی*
لطفا نام خانوادگی خود را به طور صحیح وارد کنید

نام پدر*
لطفا نام پدر را وارد کنید

شماره ملی*
لطفا شماره ملی خود را وارد نمایید

شماره شناسنامه
لطفا شماره شناسنامه خود را وارد نمایید.

محل تولد*
لطفا فیلد محل تولد را تکمیل نمایید

تاریخ تولد*
/ / لطفا تاریخ تولد خود را وارد نمایید

ملیت
ورودی نامعتبر

جنسیت*
لطفا جنسیت خود را انتخاب نمایید

وضعیت تاهل*
لطفا وضعیت تاهل را مشخص نمایید

تعداد فرزندان*
لطفا تعداد فرزندان خود را وارد نمایید.

سوء پیشینه*
لطفا گزینه مناسب را انتخاب نمایید.

دلیل سوء پیشینه*
لطفا دلیل سوء پیشینه خود را وارد نمایید.

وضعیت نظام وظیفه ( آقایان)
ورودی نامعتبر

دلیل معافیت پزشکی*
لطفا دلیل معافیت پزشکی خود را بنویسید.

دین*
لطفا فیلد دین را تکمیل نمایید

مذهب*
لطفا فیلد مذهب را تکمیل نمایید

شغل پدر
لطفا شغل پدر خود را وارد نمایید

شماره همراه*
لطفا شماره همراه خود را به طور صحیح وارد نمایید

پست الکترونیک*
لطفا ایمیل خود را به طور صحیح وارد نمایید

تلفن محل سکونت*
تلفن محل سکونت خود را وارد نمایید

نشانی محل سکونت
ورودی نامعتبر

 
آشنایی با زبان های خارجی
انگلیسی
خواندن
ورودی نامعتبر

نوشتن
ورودی نامعتبر

سایر زبان ها
Invalid Input

خواندن
ورودی نامعتبر

نوشتن
ورودی نامعتبر

سایر زبان ها
Invalid Input

خواندن
ورودی نامعتبر

نوشتن
ورودی نامعتبر

 
سوابق کاری ( آخرین وضعیت فعالیت کاری):
نام شرکت یا موسسه
Invalid Input

از تاریخ :
Invalid Input

لغایت تاریخ
Invalid Input

نوع شغل شما
Invalid Input

علت قطع همکاری
Invalid Input

میزان حقوق و مزایا
ورودی نامعتبر

شماره تماس
Invalid Input

نشانی
Invalid Input

بیمه
ورودی نامعتبر

 
مشخصات معرف:
نام و نام خانوادگی :
Invalid Input

سمت:
Invalid Input

محل کار
Invalid Input

شماره تماس
Invalid Input

نام و نام خانوادگی :
Invalid Input

سمت:
Invalid Input

محل کار
Invalid Input

شماره تماس
Invalid Input

نام و نام خانوادگی :
Invalid Input

سمت:
Invalid Input

محل کار
Invalid Input

شماره تماس
Invalid Input

 
آخرین مدرک:
نام موسسه یا دانشگاه: *
قسمت مدارک تحصیلی را تکمیل نمایید

رشته تحصیلی*
Invalid Input

مدرک اخذ شده*
Invalid Input

تاریخ شروع*
ورودی نامعتبر

تاریخ پایان*
Invalid Input

معدل:*
Invalid Input

 
خود را براي تصدي چه مشاغلي مناسب مي دانيد ؟ ( به ترتيب اولويت )
ورودی نامعتبر

ميزان حقوق و مزاياي درخواستي به تومان
لطفا میزان حقوق در خواستی موردنظر خود را وارد نمائید.

سایر توضیحاتی که اعلام آن را ضروری می دانید:
Invalid Input

سایر اطلاعات ( مهارتها):
Invalid Input

بارگذاری فایل رزومه:
لطفا فایل رزومه خود را آپلود کنید.

لطفا در صورت داشتن چندفایل رزومه آن را زیپ کنید و حداکثر یک فایل زیپ شده می توانید بارگذاری کنید.

کد زیر را وارد کنید:*
کد زیر را وارد کنید:
بارگذاری مجددلطفا کد امنیتی مورد نظر را وارد کنید.

کلیه اطلاعات ارائه شده مورد تایید اینجانب بوده و پر کردن این پرسش نامه برای موسسه تعهدی جهت استخدام ایجاد نمیکند*
جهت تکمیل ثبت نام گزینه «بله» را انتخاب نمایید.