استخدام در فن گستر
استخدام در فن گستر

استخدام شرکت دانش بنیان فن گستر

درهنگام تکمیل فرم دقت نمایید که پر کردن فیلد های ستاره دار الزامی می باشد .
مشخصات فردی
لطفا نام خود را به طور صحیح وارد کنید

ورودی نامعتبر

لطفا نام خانوادگی خود را به طور صحیح وارد کنید

لطفا نام پدر را وارد کنید

لطفا شماره ملی خود را وارد نمایید

لطفا شماره شناسنامه خود را وارد نمایید.

لطفا فیلد محل تولد را تکمیل نمایید

/ / لطفا تاریخ تولد خود را وارد نمایید

ورودی نامعتبر

لطفا جنسیت خود را انتخاب نمایید

لطفا وضعیت تاهل را مشخص نمایید

لطفا تعداد فرزندان خود را وارد نمایید.

لطفا گزینه مناسب را انتخاب نمایید.

لطفا دلیل سوء پیشینه خود را وارد نمایید.

ورودی نامعتبر

لطفا فیلد دین را تکمیل نمایید

لطفا فیلد مذهب را تکمیل نمایید

لطفا دلیل معافیت پزشکی خود را بنویسید.

لطفا شغل پدر خود را وارد نمایید

لطفا شماره همراه خود را به طور صحیح وارد نمایید

لطفا ایمیل خود را به طور صحیح وارد نمایید

تلفن محل سکونت خود را وارد نمایید

ورودی نامعتبر

آشنایی با زبان های خارجی
انگلیسی
ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

Invalid Input

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

Invalid Input

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

سوابق کاری ( آخرین وضعیت فعالیت کاری):
Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

ورودی نامعتبر

Invalid Input

Invalid Input

ورودی نامعتبر

مشخصات معرف:
Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

آخرین مدرک:
قسمت مدارک تحصیلی را تکمیل نمایید

Invalid Input

Invalid Input

ورودی نامعتبر

Invalid Input

Invalid Input

ورودی نامعتبر

لطفا میزان حقوق در خواستی موردنظر خود را وارد نمائید.

Invalid Input

Invalid Input

لطفا فایل رزومه خود را آپلود کنید.

لطفا در صورت داشتن چندفایل رزومه آن را زیپ کنید و حداکثر یک فایل زیپ شده می توانید بارگذاری کنید.

کد زیر را وارد کنید:
بارگذاری مجدد لطفا کد امنیتی مورد نظر را وارد کنید.

جهت تکمیل ثبت نام گزینه «بله» را انتخاب نمایید.