فیدر پنوماتیک
فیدر پنوماتیک

 

فیدر

( feeder )تغذیه کننده و یا پیشبر وسیله ای برای جابجا نمودن مقدار معینی از نوار فلزی در جهت تعیین شده در هر سیکل کاری می باشد. در فیدر میزان جابجایی یا گام فید قابل تنظیم بوده و در راستای پیشروی تثبیت می شود.همچنین عرض نوار به وسیله دو عدد قرقره قابل تنظیم،تعیین می گردد.

مکانیزم و طرز کار

فیدر پنوماتیک

براساس حرکت هایی است که توسط سیلندر (جک) های بادی ایجاد می شود.
فیدرهای رفت و برگشتی پنوماتیک در طیف وسیعی از صنایع از جمله صنعت خودرو، صنایع لوازم خانگی و ... کاربرد دارند و به خاطر سادگی و دقت پایدار مورد توجه بسیاری از صنعتگران می باشد.

مدل های استاندارد فیدرپنوماتیک
ابعاد فیدر براساس ماکزیمم
عرض و پیشروی ورق 
(L.W.H)
ضخامت ورق
(mm)
ماکزیمم عرض ورق
(mm)
میزان پیشروی
(mm)
فشار هوا
(bar)
تعداد سیلندر مدل
165 190 437 0.3-1 100 100 و 50 5 1 FGP-FP-10
180 275 531 0.3-2 150 100 و 50 5 1 FGP-FP-20
200 425 531 0.3-2 200 100 و 50 5 2 FGP-FP-30
200 525 629 0.3-2 300 100 و 50 5-8 3 FGP-FP-40
200 730 930 0.3-2 400 100 و 50 5-8 4 FGP-FP-50
 200  940  930 0.3-2   610  100 و 50  5-8 4 FGP-FP-60

 امکان طراحی و ساخت براساس سفارش مشتری