ماشین trim
ماشین trim

ماشین trim

به منظور بریدن لبه های اضافی و ناهموار به جای مانده از هنگام تولید ( کشش) تشتک کولر مورد استفاده قرار می گیرد.
این دستگاه به صورت پیوسته و یکنواخت لبه های اضافی را برداشته و یک حلقه از دور لبه تشتک جدا می کند.

کاربرد ماشین TRIM

ماشین trim جهت تامین نوار تغذیه شده به داخل قالب و پرس طراحی و ساخته شده است. نوار ورق به صورت کویل روی ماشین قرار گرفته و ماشین با چرخش روی محور افقی توسط محرک موتورگیربکس تامین مواد اولیه را برای ابزارهای پرسکاری به انجام می رساند.