مبدل های خنک کننده دارای تراشنده
مبدل های خنک کننده دارای تراشنده

این شرکت برای اولین بار در ایران موفق به طراحی این نوع مبدل ها گردیده است.

طراحی این مبدل ها به دو صورت مبدل دو لوله ای و مبدل های با سیستم سرمایش پروپان یا آمونیاک می باشد. کاربرد این مبدل ها در پالایشگاه های روغن سازی و واحدهای NGL می باشد، که نمونه کاربردی آن در این شرکت طراحی شده است. نظر به اینکه اغلب پالایشگاه های روغن سازی کشور در سال های اخیر افزایش ظرفیت داشته اند،این امر باعث بروز مشکل درفرآیند سرمایش این صنایع شده است.گروه مهندسی این شرکت دانش انجام محاسبات و رفع گلوگاه های سرمایش، افزایش ظرفیت سرمایش و بهبود شرایط عملیاتی و بهینه سازی شرایط کارکرد کمپرسور ها را دارا می باشد.