ماشین punch
ماشین punch

ماشین پانچ تشتک و سقف کولر آبی

این ماشین در دو مدل اتوماتیک و نیمه اتوماتیک قابل عرضه می باشد.

ماشین punch

انجام ۱۷ پانچ بطور همزمان و در کمتر از ۸ ثانیه انجام می پذیرد.

سیستم عملکرد ماشین جهت انجام پانچ ها، هیدرولیک و جهت جابجایی پنوماتیک می باشد.