گیوتین های ضربه ای و هیدرولیک
گیوتین های ضربه ای و هیدرولیک

گیوتین های ضربه ای

دارای سرعت برش بالا ( کمتر از یک ثاینه ) می باشند و در صنایع با تولید انبوه این سرعت از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

عملکرد این گیوتین ها مشابه پرسهای ضربه ای است و نیروی خود را از فلایویل واز طریق کلاچ وترمز پنوماتیک تامین می نماید.

در خطوط پر سرعت برش ورق یکی از اصلی ترین عوامل کاهش زمان ، برش گیوتین بوده و گیوتین های ضربه ای با انجام برش در زمان کم از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند.

گیوتین های هیدرولیک

برای برش ورقهای ضخیم کاربرد داشته ولی جهت برش ورق در ضخامتهای کم ( 0.5 ~ 5mm ) در مقایسه با

گیوتین های ضربه ای

از قیمت مناسب تری برخودرار است ، ضمنأ زمان انجام برش در گیوتین های هیدرولیک نسبت به گیوتین های ضربه ای به مراتب بیشتر است.