فیدر غلطکی مکانیکی
فیدر غلطکی مکانیکی

فیدر غلطکی مکانیکی

با توجه به اینکه این فیدر با اتصالات مکانیکی خاصی از میل لنگ پرس، نیروی لازم را دریافت کرده است، میزان فید ( گام حرکتی ) آنها  قابل تنظیم می باشد.