ماشین آلات خاص پکیج package و burner
ماشین آلات خاص پکیج package و burner

شرکت فن گستر پویا موفق شده جهت اجزاء اصلی

پکیج

، ماشین های مخصوص طراحی و تولید نماید این ماشین آلات شامل:

  • خم بدنه اصلی
  • همینگ منبع انبساط
  • فرم و پانچ مبدل اصلی
  • پانچ برنر
  • فرم و جوش برنر و ....