پرسهای ضربه ای افقی و زانویی
پرسهای ضربه ای افقی و زانویی

پرسهای ناکل جوینت برای تولید محصولات دارای کشش خاص و یا فرم خاص که می بایست این فرم در انتهای مسیر حرکت رام پرس تثبیت شود،کاربرد ویژه ای دارد.

پرس افقی ضربه ای

شرکت فن گستر پویا با توجه به سفارشات مشتریان تا کنون انواع مختلفی از این نوع پرس های مخصوص را طراحی و ساخته است که قابلیت تولید دو نوع قطعه در یک پرس را با سرعت 120ضرب در دقیقه را داراست.

پرسهای ضربه ای افقی و زانویی

انواع پرسهای ضربه ای افقی و زانویی

علاوه بر پرس ضربه ای که به صورت معمول توسط این شرکت عرضه میشوند، انواع دیگر پرسهای مکانیکی مطابق با نیازهای مشتریان در این شرکت طراحی و تولید میشوند.