خط تولید blower
خط تولید blower

شامل کویل باز کن ،

ورق صافکن

،

فیدر پنوماتیک

، قالب پروگرسیو ( مرحله ای ) ، پرس ضربه ای و تجهیزات جانبی