تجهیزات اتوماسیون پرس کاری و برش کاری
تجهیزات اتوماسیون پرس کاری و برش کاری

ماشین کویل بازکن ورق در انواع یک طرفه و دو طرفه، سه نظامی و چهار نظامی با قابلیت چپگرد و راستگرد جهت باز و بسته شدن کویل ورق، مجهز به سیستم کنترل لوپ ورق و دوران کویل متغیر این ماشین در ظرفیت های 500 kg - 30000 kg به سفارش مشتری ساخته می شود.

همچنین بنا به سفارش مشتری دارای کالسکه ( محل کویل) تا ظرفیت 30000 kg می باشد.