پروژه ها
پروژه ها
تست لاستیک

این ماشین مخصوص قابلیت تست انواع لاستیک خودروهای سبک و سنگین و همچنین انواع لیفت تراک ها را دارا می باشد.
این دستگاه موردنیاز شرکت های تولید تایر و همچنین مبادی ورودی کالا (گمرک) جهت تست سلامت لاستیک های ساخته شده و یا وارداتی می باشد.