رویدادها
رویدادها
نمایشگاه بین المللی صنعت

نمایشگاه بین المللی صنعت تهران - از تاریخ 14 الی 17 مهر ماه 1396 (06-09 اکتبر 2017)، هر روز از ساعت 10:00 الی 18:00

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت

سالن38B-C غرفه 130