رویدادها
رویدادها

با افتخار میزبان شما در هفدهمین نمایشگاه صنعت اصفهان هستیم.


زمان : ۷ تا ۱۰ تیر ۱۴۰۱
ساعت بازدید : ۱۱ الی ۲۰
سالن: امیرکبیر، غرفه C36