رویدادها
رویدادها
بیست و دومین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت تهران ۱۴۰۱ (TIIE)

با افتخار میزبان شما در بیست و دومین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت تهران ۱۴۰۱ (TIIE) هستیم.

تاریخ شمسی: ۹ تا ۱۲ مهر ۱۴۰۱
تاریخ میلادی 2022 ,Oct 1-4
زمان بازدید ۸ صبح الی ۱۵ عصر
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران - سالن 38B - غرفه 52